Formacja

4formacja

Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Chodź za Mną” Mk 10,21

 

Powołanie jest darem Boga.  Ale Bóg daje powołanie niejako w zalążku i może ono, zależnie od świadomości i troski ludzi Kościoła, rozwinąć się lub pozostać nie zauważonym i zmarnieć. Odpowiedzią na dar powołania ma być świadoma i wolna decyzja, potwierdzona przez próbę życia. Osoby wstępujące do Wspólnoty przechodzą przez okres przygotowania i próby, tak by akt profesji, a zwłaszcza akt pełnego włączenia się we Wspólnotę przez śluby wieczyste, był decyzją dojrzałą.

Wchodzenie w życie Wspólnoty jest stopniowe i odbywa się w czterech etapach. Pierwszy to okres próby, czyli aspirantura i postulat, etap drugi to okres bezpośredniego przygotowania do zawarcia więzów ze Zgromadzeniem, czyli nowicjat, trzeci etap formacji to okres czasowych więzów ze Zgromadzeniem, czyli juniorat. W momencie ślubów wieczystych, czyli definitywnego włączenia we Wspólnotę, rozpoczyna się czwarty, ostatni etap formacji, stałej lub nieustannej, który trwa do końca życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.