Aspirantura/postulat

201502_info_przyjecieAspirantura trwa kilka miesięcy. 
Aspirantka po raz pierwszy styka się z życiem zakonnym przez zamieszkanie we Wspólnocie. W tym czasie zapoznaje się z celem, duchowością, z dziełem apostolskim Wspólnoty i włącza się w jej zwyczajne życie. Wspólnota może się z kolei przekonać o szczerości jej zamiarów, poznać bliżej jej charakter, zdrowie, zdolności i braki.

Postulat trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. 
Celem formacji w postulacie jest obustronne rozeznanie powołania postulantki i jej dyspozycji do życia we Wspólnocie, uzupełnienie formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, pogłębienie więzi z Chrystusem oraz wstępne poznanie przez nią życia i prac Wspólnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.