Juniorat

P1130871-530x397Okres junioratu trwa pięć lat.

Śluby czasowe siostry składają na jeden rok, a następnie ponawiają je co roku – aż do ślubów wieczystych. W czasie junioratu chcemy gruntownie poznać Konstytucje Wspólnoty, jej historię i zwyczaje, życie i duchowość Patronów oraz zamysł Założyciela i jego pisma. Aby prawdziwie określić własną tożsamość, musimy dogłębnie poznać i umiłować duchowość Wspólnoty i jej dzieło apostolskie, odkryć w niej swoje miejsce i zrozumieć swoje powołanie jako wszczepienie w organizm Kościoła powszechnego i lokalnego.

Pięcioletni okres profesji czasowej służy ugruntowaniu i uzupełnieniu osiągniętej już formacji. Poznajemy w tym czasie głębiej Misterium Paschalne, objawione w Historii Zbawienia, uobecniane w sakramentach i przybliżane w życiu świętych. Staramy się wcielać teorię w praktykę życia, a w szczególności rozumieć, że osią porządkującą wszystko jest Eucharystyczna obecność Chrystusa – Zbawiciela świata i Oblubieńca Kościoła.

Juniorystki odbywają formację z pomocą Mistrzyni junioratu i przygotowują się do złożenia profesji wieczystej.

W junioracie poszerza się nasze zaangażowanie w apostolską działalność Wspólnoty – przez teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia zadań, za które będziemy w przyszłości odpowiedzialne. Chcemy w tym czasie jeszcze bardziej poznać i umiłować posługę Liturgii i pracę w Katechumenacie, a także posiąść te umiejętności, które będą nam przydatne w życiu codziennym.

Przez cały czas formacji junioratu pogłębiamy znajomość tajemnic życia Jezusa, żeby zobaczyć, która z nich jest dla każdej z nas najbliższa i którą mogłybyśmy przyjąć za motywację swych czynów („Fac quod vides”). Wybrane w ten sposób święto Pańskie staje się dla nas szczególnym znakiem osobistego oddania się Chrystusowi i źródłem, z którego czerpać będziemy światło do poznania czwartej rady, określającej duchowy kształt naszego świadectwa. Czwarta rada, odczytana w świetle wybranej tajemnicy życia Jezusa, nadaje naszej apostolskiej miłości specyficzny rys Chrystusowego człowieczeństwa, a odkrywanie roli Matki Bożej i Jej miejsca w wybranej tajemnicy życia Jezusa – rys Maryjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.